Annuitetslån

Annuitetslån innebär att återbetalningen och räntan tillsammans uppgår till samma belopp varje återbetalningstillfälle. För låntagaren blir det en fast månadskostnad istället för rörlig.

Det finns två sätt att amortera på. En rak amortering innebär att man betalar samma amorteringsbelopp varje månad. På det viset sjunker skulden och därmed också räntekostnaden. Det gör att den totala utgiften också minskar med tiden.

Vid annuitetsmetoden däremot utgör amorteringen en mindre andel i början, när skulden är stor. I takt med att räntekostnaden minskar ökar amorteringsbeloppet. Den annuitet man då erlägger blir densamma från start till mål under återbetalningen av lånet.

En fördel med annuitet är att man lättare kan räkna på sin privatekonomi eftersom utgiften är konstant. En nackdel däremot är att den totala räntekostnaden blir större. Det eftersom amorteringen sker i en långsammare takt än vid rak amortering. Bolån och studielån genom CSN har varit klassiska lån där man kunnat lägga upp det som annuitetslån.

Vilken typ av amortering som är bäst kan vara olika beroende på låntagarens förutsättningar. För att kunna räkna på den här typen av lån måste du använda en fast ränta och en förutbestämd löptid. Det finns speciella kalkylatorer med formler för ändamålet.

Läs mer om amortering här.