Annuitetslån

Vad betyder annuitet?

När man tar ett lån och det benämns som annuitetslån betyder det att man betalar samma fasta belopp varje period. Är det betalning månadsvis blir det enkelt att göra en budget om lånet betalas med annuitet.

Vad består annuitetsbeloppet av?

Ett lån som du amorterar på blir mindre och mindre för varje gång du betalar tillbaka. I takt med att lånet minskar kommer också kostnadsräntan att sjunka (så länge räntesatsen är oförändrad). Eftersom annuitetsbeloppet är samma månad för månad innebär det att amorteringen och räntan går åt olika håll.

Vid annuitetsmetoden utgör amorteringen en mindre andel i början, när skulden är stor. I takt med att räntekostnaden minskar ökar amorteringsbeloppet. Den annuitet man då erlägger blir densamma från start till mål under återbetalningen av lånet.

Fördelar med annuitetslån

En fördel med annuitet är att man lättare kan räkna på sin privatekonomi eftersom utgiften är konstant. Om du har en budget att följa och vill ha förutsägbar ekonomi kan du välja annuitetslån.

När lånet läggs upp kommer du och banken överens om upplägget och du kommer att veta hur mycket du ska betala varje månad.

Nackdelar med annuitet

En nackdel däremot är att den totala räntekostnaden blir större. Det blir så eftersom amorteringen sker i en långsammare takt än vid rak amortering. Räntekostnaden bestäms av lånets storlek samt rådande ränta och så länge lånebeloppet är stort kommer också räntekostnaden att vara hög.

Vanliga lån som kan läggas upp som annuitetslån

Bolån och studielån genom CSN har varit klassiska lån där man kunnat lägga upp det som annuitetslån.

Vilken typ av amortering som är bäst kan vara olika beroende på låntagarens förutsättningar. För att kunna räkna på den här typen av lån måste du använda en fast ränta och en förutbestämd löptid.

Testa gärna en lånekalkylator för amortering så får du se skillnaden mellan rak och annuitet.

Läs mer om amortering här.