Alternativa banker i Sverige

Svenskt Kvalitetsindex kom nyligen med en rapport som visade att svenskarnas förtroende för bankerna sjunkit ytterligare. Det är framförallt storbankerna som tappar och nischade banker går bättre. Det finns de som tagit fasta på misstron mot storbankerna och startat alternativa bankverksamheter.

Den svenska bankbranschen med storbankerna i spetsen tappar i förtroende. Det visar Svenskt Kvalitetsindex rapport från en undersökning med 12 000 intervjuade svenskar. Resultatet är det sämsta på många år och det är illa att endast 3 av 10 svenskar känner förtroende för bankbranschen. Vet Du vad dina inlånade sparmedel används till hos din bank?

För den som helt tappat förtroendet för de vinstdrivande storbankerna finns det alternativ. Ekobanken och JAK är svenska exempel på medlemsägda banker med både in- och utlåning.

Ekobanken

Till Ekobanken vänder man sig om man vill säkerställa att pengarna på sparkontot används till bra ändamål. När du lägger dina pengar på ett sparkonto kan du välja vad dina pengar ska verka för. Alla projekt som finansieras med medel från Ekobanken ska skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden i samhället. Detta är inget typiskt svenskt utan hör till den globala rörelsen som går under namnet Social Banking.

JAK – sparkonton utan ränta

År 1965 startades JAK som en riksförening för ekonomisk upplysning. Syftet var att sprida kunskap om räntans skadeverkningar i samhället. Sen 1997 har JAK varit verksamt som en medlemsbank och verkar för att skapa en räntefri ekonomi i samhället.

För att få låna pengar från JAK måste någon samtidigt spara pengar. Det är dessutom så att du som lånar pengar förr eller senare måste balansera ditt lån med ett eget sparande i JAK. Den som har ett sparkonto får ingen ränta på insatt kapital. Istället ges sparpoäng, som senare kan användas när behovet att låna pengar dyker upp i framtiden.

JAK vill att ekonomin ska vara rättvis och solidarisk. Av den anledningen har man satt upp detta system med sparpoäng. Ingen ska tjäna på andras bekostnad. Vill man vara extra god kan man dela med sig av sina sparpoäng till mer behövande.

I en artikel publicerad av Dagens Nyheter (2024-01-12) berättas om stora problem inom banken och att många av medlemskunderna inte kan få ut sina pengar.

Mer läsning