Marginalen Omstartslån

Det bästa är att undvika att hamna i ekonomiskt svåra situationer, men ibland händer det. Missade betalningar leder till registrerade betalningsanmärkningar och genast blir det svårare att få nya lån. En anmärkning kan försämra utsikterna för flera år framåt. Det är till den målgruppen som Marginalen Bank vänder sig med sitt Omstartslån.

Tanken bakom Omstartslånet

Idén med att erbjuda ett Omstartslån är att kunna ge någon som hamnat snett i ekonomin en möjlighet till omstart. Genom att bevilja ett större lån med en bra ränta ska individen kunna betala av och lösa massor av småskulder med dålig ränta.

Omstartslån från Marginalen Bank

Även om en betalningsanmärkning inte behöver utgöra ett hinder görs en kreditprövning. Marginalen Bank vill se din totala ekonomiska situation för att se om du har tillräckligt med inkomster för att kunna betala av på ditt nya lån. Inga lån beviljas om grundproblemet är att din inkomst är för låg i förhållande till dina utgifter, och då inräknat alla levnadskostnader som mat, hyra, försäkringar m.m.

Du måste helt enkelt kunna visa att du har en god betalningsförmåga och att den eller de betalningsanmärkningar du dragit på dig bara berodde på slarv eller en annan tillfällig omständighet.

Krav för att få ett omstartslån från Marginalen Bank

Marginalen Bank ställer följande krav på dig som vill teckna ett omstartslån:

  • du måste vara minst 25 år
  • ha årsinkomst på minst 200 000 kr

Du måste kunna ställa något i säkerhet för att få låna. En villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt som är värd mer än 250 000 kr går bra. Om du äger en bostadsrätt måste den vara obelånad eller lösas in.

Äger du inget boende är det möjlighet att teckna lån om du kan hitta en borgensman som går in och garanterar din betalningsförmåga. Skulder hos inkasso eller Kronofogden måste lösas i sin helhet med de pengar som du lånar.

Ansöka om ett Omstartslån

Omstartslånet måste vara på minst 50 000 kr och löper med fast ränta i 12 månader. Det tillkommer en del avgifter i form av uppläggningsavgift och kredithantering. Att ha en medsökande där två personer ansöker tillsammans förbättrar chanserna att få lånet beviljat.