Billender

Att kunna låta någon annan betala ens fakturor låter kanske som en saga men det är så som Billender vill hjälpa till. Men det är ju inte så att man kommer undan att betala utan i praktiken blir det som ett lån och med en ränta – fast de kallar det för fakturaavgift.

Så funkar Billender

  1. Ladda upp foto eller PDF på fakturan
  2. Billender betalar fakturan åt dig
  3. Du betalar till Billender senare när du fått mer pengar

Maxbeloppet som fakturan kan vara på är 1500 kr och ett krav är att det ska vara svenska bolag med Bankgiro eller Plusgiro. En godkänd faktura tar Billender hand om samma dag och pengarna når mottagaren upp till en bankdag framåt.

Kostnaden för att låta Billender betala din faktura

Om man inte kan betala en faktura i tid brukar man belastas med påminnelseavgifter och/eller dröjsmålränta. Det är ofta ganska höga summor i procent och dessutom kan försenade betalningar och anmärkningar leda till försämrad kreditvärdighet.

När man låter Billender betala fakturan undviker man förseningen och kan skjuta upp den oväntade utgiften till nästa lön. Det går också att välja på delbetalning på upp till 3 tillfällen. Detta väljer man när man laddar upp fakturan i första steget.

Men Billender ska såklart också tjäna pengar på detta så vad kostar det?

En faktura som är på under 500 kr kostar 19 kr i avgift (59 kr för fakturor på mellan 500-1500 kr).

Det kanske låter lite men räknat om som effektiv ränta på ett lån om 500 kr i 30 dagar blir det hela 57%.

Dröjsmålräntor på elräkningar, telefonräkningar med mera brukar normalt ligga på referensränta + 8%.

Men, det brukar också läggas på påminnelseavgifter och den kan vara på 50-70 kr hos många företag. Inräknat 60 kr i påminnelseavgift på en faktura om 500 kr blir det över 300% i effektiv ränta.

Efter en första påminnelse kan ett företag välja att skicka vidare ärendet till inkasso med ytterligare avgifter.

Därför är det alltid eftersträvansvärt att betala sina räkningar i tid. Om det dyker upp en oväntad räkning och man inte har möjlighet att betala den kan Billender vara en lösning.

I jämförelse med att låta fakturan förfalla och belastas med påminnelseavgift och dröjsmålränta blir det mycket billigare. Allra helst bör man sträva efter att ha ett buffertkonto för såna händelser.