Valda

Valda, ett varumärke kontrollerat av Klara Lån Sverige AB, utgör en framstående aktör inom den svenska kreditförmedlingsbranschen sedan 2016. Bolaget erbjuder en tjänst där kunder kan jämföra och konsolidera lån från flera banker och kreditinstitut med endast en ansökan.

Kärnan i Valdas verksamhet är att förmedla blancolån avsedda för konsumtion, där lånebelopp varierar mellan 5 000 och 600 000 kronor med möjliga återbetalningstider på 1 till 20 år. Denna service möjliggör för konsumenter att välja lån som bäst passar deras ekonomiska situation och behov.

Valda agerar brygga mellan låntagare och långivare

Valdas verksamhetsmodell är att agera som en brygga mellan låntagare och långivare. Kunden väljer det bästa erbjudandet och sedan står långivaren för utbetalningen av lånet. Detta upplägg ska ge en rättvis och transparent lånemarknad där konsumenter kan jämföra villkor på ett enkelt och överskådligt sätt.

För att säkerställa att deras tjänster är tillgängliga för en bred publik, ställer Valda vissa grundkrav på sina kunder. Dessa inkluderar:

  • årsinkomst på minst 100 000 kr
  • svensk folkbokföring
  • skuldfri hos Kronofogden
  • tillgång till BankID för legitimering

Ledningsgruppen för Valda

Valdas ledningsgrupp, under ledning av CEO Martin Blohm och COO Jonathan Flyxe, bär på en bred erfarenhet från finans- och kreditsektorn. Bolagets ambition är att fortsätta utveckla sin tjänst för att gynna både konsumenter och långivare genom en förbättrad och fördelaktig kreditmarknad.

Valdas förhoppning är att deras verksamhet bidrar till en mer sund lånemarknad i Sverige, där låntagare har makt att fatta informerade beslut baserade på jämförbara och objektiva lånevillkor.