Nova Finans

Genom Novafinans kan man ansöka om lån på mellan 10 000 kr och upp till 500 000 kr. En ansökan förmedlas vidare till flera av företagets samarbetande banker och låneinstitut. Du som sökande får sen ta ställning till flera olika låneofferter.

Man kan välja på en återbetalningsperiod på mellan 1 och 15 år. En första sökning är enkel och i första steget fyller du i lånebelopp, återbetalningsperiod, epost och telefonnummer. Du anger också om syftet med ditt lån är att lösa befintliga lån.

En ansökan genom Nova Finans är helt kostnadsfri och man förbinder sig inte att acceptera ett låneerbjudande.