Låntagarnas

OBS! Låntagarnas Sverige AB har satts i konkurs (maj 2021).

Namnet Låntagarnas klingar lite som ett fackförbund och deras beskrivning om varför de finns påminner lite om det också.

För att det verkligen behövs en aktör som står på låntagarnas sida. Vi har jobbat många år i finansbranschen, och vi är och har varit låntagare. Vi har sett på nära håll hur allvarliga brister på marknaden gör att människor far illa. Vi vill förändra det.

Den typen av beskrivning kan i och för sig vilket företag som helst skriva ihop. Frågan är hur det ser ut bakom kulisserna om det finns speciella avtal med vissa banker och kreditinstitut som premieras för att det ger bättre avkastning.

Låntagarnas Sverige AB med särskild vinstutdelningsbegränsning

Bakom tjänsten står bolaget Låntagarnas Sverige AB (svb), org.nr 559214-1781. De är registrerade som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Detta finns formulerat under paragraf 3 i bolagsordningen.

Vidare kan man läsa i paragraf 4 att:

Aktiebolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att verka för sänkta transaktionskostnader för konsumenter på den svenska lånemarknaden.

Utöver det finns inget mer formulerat kring hur vinstutdelningen är begränsad i bolagsordningen. På en annan sida kan man läsa mer om begränsningen och den bygger på att ägare inte kan ta ut mer än 1% + statslåneräntan i aktieutdelning. Det begränsar ju dock inte löneuttagen ifall ägarna aktivt jobbar i bolaget.

Vilka står bakom Låntagarnas Sverige AB?

Teamet bakom företaget är bland andra Andreas Johansson och Frej Andreassen, som både är grundare och aktiva. Med i teamet finns också Elisabeth Svensson Agerbjer, Hanna Ivarsson och Pål Nordblad. Alla med egna uppgifter och ansvar.

Hur fungerar låneförmedlingen?

Tjänsten bygger på förmedling av lån och krediter. På hemsidan kan man skicka in ansökan om att lån från 10 000 kr upp till 600 000 kr. Den nominella räntan varierar på individnivå och vad du får beror på din ekonomiska situation.

För att kunna ansöka om lån behöver man uppfylla kriterier som:

  • minst 18 år
  • folkbokförd i Sverige
  • årsinkomst på minst 120 000 kr
  • fri från anmärkningar och skulder hos kronofogden

En ansökan innebär att Låntagarnas i sin tur skickar en förfrågan om låneoffert från flera anslutna banker. För att täcka sina egna kostnader får Låntagarnas förmedlingsprovision om du väljer att teckna ett lån som de har förmedlat.