Trygghetsförsäkring som låneskydd vid banklån

Livet sker här och nu och vi kan inte veta vad som händer imorgon. Olyckor, sjukdomar och andra händelser kan kasta livet omkull och medföra ekonomiska problem. En trygghetsförsäkring, ibland kallad låneskydd, erbjuds vid privatlån eller bolån och ska ge ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning.

Vad ersätter en trygghetsförsäkring?

Generellt är det vid arbetslöshet eller vid sjukdom eller olycksfall som leder till arbetsoförmåga som en trygghetsförsäkring kan träda in. När inkomsten faller kraftigt kan det bli svårt att betala alla löpande fasta utgifter samt ränta och amortering på de banklån man har.

Kvinna vilar i sjukhussäng.
Vid långvarig sjukdom eller arbetsoförmåga efter olycka kan Trygghetsförsäkringen ge ekonomiskt skydd en period.

Försäkringens omfattning väljs vid tecknandet och varierar vanligen mellan 2 000 kr till 10 000 kr per månad och är skattefri. Kostnaden för trygghetsförsäkringen följer ersättningsbeloppet så det är viktigt att tänka igenom hur mycket man kan tänkas behöva för att klara sig om det värsta händer.

En försäkring av den här typen gäller inte för evigt utan skall fungera som en krockkudde i privatekonomin. Advisas trygghetsförsäkring gäller till exempel i maximalt 12 månader.

Viktigt att känna till är också att försäkringsbolag kan villkora att ersättning vid arbetsoförmåga vägs i förhållande till graden av oförmåga. Om du bedöms kunna arbeta 50% efter din skada kommer du bara att få 50% av försäkringsbeloppet utbetalt.

Krav för att teckna trygghetsförsäkring

Det ställs vissa krav på den försäkrade och här är några som de flesta försäkringsbolag ställer:

  • Ålder (18-64)
  • Anställningens omfattning (exempelvis minst halvtid)
  • Inte känt till omständigheter i förväg som kunnat leda till arbetsoförmågan

När det gäller åldern är det vid tecknandet som begränsningen tillämpas och vissa bolag har 60 år som maxgräns. Däremot kan låneskyddet sedan följa med upp till och med 64 år.

Här kan det skilja mellan olika förmedlare även om det i botten är samma försäkringsbolag. Vi har t ex sett att Advisa skriver 60 år medan Lendo har låneskydd upp till 64 år trots att det är Gjensidige Försäkring.

Karenstid och kvalificeringsperiod innan försäkringen kan användas

Den som nyligt har tecknat ett lån med trygghetsförsäkring får ingen ersättning förrän efter en kvalificeringsperiod. Den kan variera mellan olika försäkringsbolag men är vanligen kring 30-90 dagar.

Det kortare tidsintervallet tillämpas om försäkringstagaren blir arbetsoförmögen och det längre vid ofrivillig arbetslöshet.

Även om du kvalificerar för att få försäkringsskyddet kommer inga pengar att falla ut förrän en karenstid har passerat. De flesta bolag tillämpar en period om 30 dagar där försäkringstagaren får utbetalt först från och med dag 31.

Undantag hos vissa trygghetsförsäkringar

Som vanligt med alla typer av försäkringar finns det en lång lista med undantag då försäkringen inte beviljar ersättning. I den finns bland annat psykisk ohälsa och där inräknat utbrändhet, stress och depressioner. Ej heller brukar gravida som får medicinska problem under graviditeten eller vid förlossningen få ersättning.

Den som blivit arbetslös måste anmäla sig till Arbetsförmedlingen för att kunna få ersättning från sin trygghetsförsäkring. Om arbetslösheten är självvald eller inträffat på grund av misskötsel på jobbet får man heller ingen ersättning.

Försäkringsbolagen som bankerna samarbetar med

Bankerna eller låneförmedlarna som erbjuder trygghetsförsäkringar gör det i samarbete med försäkringsbolag. Det kan vara viktigt att känna till och läsa det finstilta om vem som utgör försäkringsgivare.

Olika bolag har olika gott rykte och om du får samma lånevillkor hos en annan bank kan valet av trygghetsförsäkring fälla avgörandet. Här är några exempel på försäkringsbolag som förekommer:

  • Gjensidige (Lendo, Advisa)
  • AXA (Ikano Bank)
  • BNP Paribas Cardif (Marginalen Bank)