STIBOR

STIBOR är en intern ränta som används när banker lånar av varandra. Namnet är en förkortning av ”Stockholm Interbank Offered Rate”. Den vanligaste löptiden som används när man återger räntan på STIBOR är 3 månader och T/N (Tomorrow/Next).

Övergripande ansvar för STIBOR ligger idag hos Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). De tog över beräkningen och administrationen av Stibor den 20 april 2019 från Svenska Bankföreningen.

För den som lånar pengar eller lånar ut pengar är det vanligt att uttrycka räntan i relation till STIBOR. Räntan på ditt lån kan t.ex. vara STIBOR 3m +1%. Om STIBOR 3m ligger på 0,95% är din ränta gentemot banken 1,95%. Bankens ränta vid lån från annan bank är 0,95%.