Vad är skuldsanering?

En skuldsanering är en sista åtgärd för dig som hamnat i ekonomisk knipa och har alltför höga skulder och i förhållande till återbetalningsförmåga. Skuldsanering är en åtgärd som Kronofogden tar till och innebär att en privatperson genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter skuldsaneringen är personen skuldfri och återstående skulder stryks.

1§ Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Utdrag ur Skuldsaneringslagen (2006:548)

 

Vilka förutsättningar utgör grund för ansökan om skuldsanering?

Den som är svårt skuldsatt och bedöms ha stora svårigheter att betala av sina skulder inom en överskådlig tid kan ansöka om skuldsanering. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner från Kronofogden.se. Fogden gör sedan en utredning och fattar ett beslut med en avbetalningsplan som sträcker sig över fem år. Om man redan lever på existensminimum kan man få saneringen utan avbetalningsplan.

Merparterna av skulderna ska vara minst 3-4 år gamla och man ska också redovisa vad man gjort för pengarna man lånat. Om man behöver hjälp med att fylla i ansökan kan man vända sig till en budget- och skuldrådgivare i den kommun man är bosatt.

För att beviljas skuldsanering måste man också vara folkbokförd i Sverige, inte ha ett pågående näringsförbud och ej heller tidigare ha gått igenom skuldsanering.

Länkar om skuldsanering