Portföljbelåning (värdepapperskredit)

För att få låna pengar till låg ränta kräver banken att man ställer något i säkerhet. Det vanligaste är bolånet där bostaden är ställd i pant och ger den säkerhet som banken behöver. Portföljbelåning är när det är aktie- och fondinnehav som används till säkerheten och detta brukar även kallas för värdepapperskredit. Beroende på vilka värdepapper som finns däri blir belåningsutrymmet och räntan olika.

laptop visar aktiekurser, miniräknare bredvid på bordet
Värdepapper (aktier, fonder, obligationer) kan användas som säkerhet för lån.

Värdepapper som aktier, fonder och obligationer är något man kan använda för att låna pengar. Det heter antingen värdepapperskredit eller portföljbelåning. Värdepapperen använder banken som säkerhet för lånet och ger de den trygghet de behöver för att låna ut pengar. I händelse av att låntagaren får svårt att betala sin ränta och skuld kan banken lösa in säkerheten.

Man får helt enkelt mer att investera för genom att belåna sin aktie- och fondportfölj, vilket betyder att investeringar kan ske med hävstång.

Risken i portföljen avgör villkor för värdepapperskredit

Riskerna i olika värdepapper skiljer sig mycket åt. Det finns stora bolag med mycket omsättning, stabil vinst och hög likviditet i aktien. Sedan finns det unga tillväxtbolag som gör massor med förluster men lever på potentialen att kunna bli nästa unicorn på aktiemarknaden.

En aktie- och fondportfölj har en sammanvägd risk och det är den som ligger till grund för belåningsutrymmet. Ju lägre risk desto högre utrymme att kunna låna på portföljen men det är alltid viktigt att väga in för- och nackdelar med belåning av värdepapper.

Ett villkor för kredit är att man betalar ränta på lånet och den kan vara olika beroende på hur mycket man lånat och vilken risk man har i portföljen. Avanza har en Kreditmätare som visar vilken belåningsgrad, hävstång och räntesats man just nu har på värdepapperskrediten.

Portföljbelåning ger hävstång både uppåt och nedåt

Att investera pengar som man lånat är förenat med risk och det gäller även om du fått en samlad bedömning om att din portfölj har en låg risk. Hävstången du får med lånade pengar gäller åt båda håll på börsen.

Att svängningar förekommer vet de flesta men de svarta svanarna kan ingen förutse där kraftig nedgång kan leda till en negativ spiral. Spiralen blir värre för den som belånat sin portfölj för hävstången verkar i båda riktningarna: uppåt och nedåt.

Vad betyder belåningsvärde för en värdepapperskredit?

En aktie har ett värde som sätts på marknaden men det är inte samma som belåningsvärde då det finns många faktorer som spelar in. Några faktorer är aktiens volatilitet (hur mycket priset svänger i aktien) och hur stor omsättning det är i aktien (likviditet).

Banken värderar ett värdepappers belåningsvärde utifrån dessa och andra faktorer. Ju stabilare aktiekurs och ju högre likviditet i aktien desto högre belåningsvärde i värdepapperskrediten. Stora bolag som ABB har belåningsvärde på 80% medan små aktier med tung kurs som Eniro inte alls går att belåna.

Vilka banker erbjuder portföljbelåning?

  • Avanza Bank
  • Nordnet Bank
  • Nordea
  • Degiro
  • Pareto Securities