Perpetualer

Lån som är utan bestämd återbetalningstidpunkt och kan sägas vara eviga. Normalt brukar lån ha en löptid under vilken det ska återbetalas med amortering eller som en klumpsumma vid förfallodagen. Perpetuallån löper helt enkelt tills vidare.