Perpetualer

En perpetual är ett lån som är utan bestämd återbetalningstidpunkt och kan sägas vara eviga. Normalt brukar lån ha en löptid under vilken det ska återbetalas med amortering eller som en klumpsumma vid förfallodagen. Perpetualer (perpetuallån) löper helt enkelt på tills vidare och saknar en återbetalningsdag. Ibland kallas de för eviga förlagslån.