Kontraktsränta

En kredit innebär att man har ett visst låneutrymme som man kan utnyttja när man behöver. För det beviljade utrymmet kan man behöva betala en kontraktsränta, även kallad limitränta. Det är en fast ränta som man betalar oavsett om man lånar pengar eller inte.

Det kan vara att du har ett kreditkort med ett viss kreditutrymme och för det betalar du en årsavgift för kortet. Årsavgiften är i det fallet din kontraktsränta.

Kontraktsräntan är inte samma som krediträntan

Kontraktsräntan är inte att förväxlas med krediträntan. Det är den rörliga ränta som används när du utnyttjar din kredit och lånar pengar genom den. För kreditkort ges en räntefri period om 45-60 dagar. Om du inte betalar tillbaka inom den tiden börjar krediträntan gälla och lånet börjar kosta. För kontokrediter tickar räntan oftast direkt från dagen då uttag görs.

Den här typen av fast ränta förekommer vanligen vid checkräkningskrediter och lönekontokrediter. Många företag har checkkrediter för att snabbt och enkelt ha tillgång till kapital under vissa perioder. Många butiker fyller på sina lager inför julhandeln och använder då sin checkkredit. En vanlig kontraktsränta hos storbankerna ligger på 0,5-1%.

Kontraktsräntan betalas i förskott

En årsavgift på ett kreditkort är en avgift som betalas i förskott. Vanligt är att man betalar årsvis.

Tänk på att du har rätt att få tillbaka delar av avgiften om du avslutar ditt lån eller kredit under året. Om du avslutar ditt kreditkort efter sex månader ska du få tillbaka halva din årsavgift.