Dröjsmålsränta

Om en låntagare inte betalar en fordran i tid kan en dröjsmålsränta krävas. Det förekommer också på fakturor och inträder efter förfallodatum. Räntesatsen kan i princip avtalas till vad som helst men vanligt är att man följer STIBOR med ett visst påslag.

För dig som är sen med att en räkning, faktura eller amortering blir det en onödig utgift. Det är inte helt ovanligt att dröjsmålräntor kan ligga på 10-15% av fakturabeloppet.

Vill du beräkna dröjsmålräntor kan du göra det i Interestias kalkylator enligt svenska räntelagen.