Byggnadslån / Byggnadskreditiv

För den som bygger nytt finns speciella lån som kallas för bygglån, byggnadslån eller byggkreditiv. Det är ett lån som betalas ut i flera etapper utifrån en lista på delmål i husbygget. Detta är ett lån man tar för att täcka byggkostnader under byggarbetets gång.

Ränta på byggnadslån

Ränta betalas endast på det belopp som hittills tagits ut och inte på den totala beviljade krediten. I takt med att lånets storlek ökar följer kostnaden för ränta med.

Räntesatsen sätts individuellt men varierar vanligen mellan 2,5-5%. En del husleverantörer kan ha speciella avtal med vissa banker. Det är värt att kolla upp det för att få rabatt på lånet.

Uppläggningsavgift och amortering

Vanligen tillämpas ingen amortering på byggnadskreditiv. Däremot tar de allra flesta banker ut en uppläggningsavgift. Den ligger kring 4-5.000 kr och det kan tillkomma avgift för besiktning på knappt 1000 kr.

Byggnadslån blir bostadslån

När husbyggnationen är klar läggs ditt lån om till ett traditionellt bolån. Det hjälper banken till med men du är oftast inte tvungen att välja samma bank, utan är fri att förhandla med andra bolånegivare. Ett tips är att använda Mitt Bolån för att ta in offerter.