Bo-kvar försäkring

En Bo-kvar försäkring träder i kraft om en händelse inträffar som slår mot ekonomin så att man annars inte hade haft råd att ha kvar sitt boende. Det kan vara i form av en livförsäkring (en samboende låntagare avlider), sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring.

Syftet med att teckna en bo-kvarförsäkring är att försäkringstagaren ska kunna ha kvar sitt boende trots det oförutsedda. När det är en livförsäkring i botten kommer den att gå in och lösa halva lånet. I form av sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring är det mer av en inkomstförsäkring som kan vara med och täcka bortfall av inkomst så att ränta på bolånet fortsatt kan betalas.