Bo-kvar försäkring

En försäkring som träder i kraft om en av samboende låntagare avlider. Den andra parten kan då bo kvar tack vare att halva lånet inlöses av försäkringen.