Bindningstid

Den tidsperiod under vilken ett låns ränta är fast / bunden. För bolån är det vanligt med 1, 2, 5 och 10 års bindningstid. Var och en av dessa lån erbjuds till olika bundna räntor.

Om man löser ett lån, betalar tillbaka pengarna, före bindningstiden gått ut blir man tvingad att betala ränteskillnadsersättning.