Ackord

En gäldenär och en borgenär kan komma överens om att skriva ner skulden. Det överenskomna nya beloppet betalas in av den skyldige. Det kallas för att man gör ett ackord. Det kan göras direkt mellan parterna eller genom en ackordscentral.

Länk: Ackordscentralen