Senaste prognos för bolåneräntor

Riksbanken har nyligen publicerat aktuella siffror och prognoser för reporänta, inflation och BNP. Förändringen av svenska konsumentprisindex (KPI), ett mått på inflationen, är fortsatt mycket låg och pendlar kring 0-strecket. Många analytiker tror därför på sänkt reporänta vid nästa möte i juli, vilket ger en prognos även för sänkt bolåneränta.

Prognosen som Riksbanken lämnat pekar på en tydligt stärkt konjunktur mot slutet av året. Inflationen förväntas vara låg ett tag till och det var därför man lämnade räntan oförändrad på 0,75% vid senaste mötet nu den 8 april.

När tecken på att inflationen tar fart kommer räntan att höjas, något som enligt prognos kommer att inträffa först mot mitten av nästa år, 2015.

prognos-reporanta

Bolånetagarnas prognos

Ett annat sätt att analysera prognos för bolåneräntor är att titta på hur bolånetagarna väljer att binda sina bolån. Som så många andra prognosförsök kan det finnas felkällor och anledning till osäkerhetsgrad.

SBAB lämnar månatligen statistik över hur låntagarna valt att binda räntan på sina bolån. Under mars månad i år valde fler än tidigare att binda sin ränta än att låta den vara rörlig. Av nytecknade lån valde 28% en bindningstid på mellan 1-4 år, vilket är den högsta siffran sen 2012. Kan vara ett trendbrott och att svenska hushåll börjar tro att botten är nådd när det gäller bolåneräntan.

Prognoser från bankernas analytiker

Swedbank, Knut Hallberg
Säger till Privata Affärer att senaste rapporten från Riksbanken bäddar för en sänkt ränta inom kort.

Nordea, Annika Winsth
Chefekonom Annika Winsth räknar med att räntan sänks i juli men att den kommer alldeles för sent i konjunkturcykeln. Det kommer leda till en höjning av räntan redan i början på nästa år, menar hon.
http://www.nordea.com/sv/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/news-sv/2014/2014-04-09-riksbanken-sanker-rantan-i-juli.html

 

Källor:
Reporäntan oförändrad på 0,75% (Riksbanken.se)
Mer populärt att binda bolåneräntan… (SBAB)