Sänkt ränta gör bundet bolån billigare

Den europeiska centralbanken ECB kom med beskedet att räntan sänks till rekordlåga 0,25 procent. Det påverkar ränteläget i hela Europa inklusive Sverige där vi nu kan vänta oss lägre ränta på bundet lån än på rörligt.

Vid rådsmötet i ECB den 7:e november kom beskedet att styrräntan sänks från 0,5 procent till rekordlåga 0,25 procent. För många kom detta som en skräll då man förväntat sig en oförändad ränta.

Hur påverkas svenska räntorna?

Flera analytiker har spått att Riksbanken kommer att inleda höjningar av svenska styrräntan inom 6-18 månader. Beskedet från ECB spås leda till en ändrad plan för Riksbanken.

procentDirekt efter beskedet föll de svenska marknadsräntorna rejält. En 2-årig statsobligation sjönk från 1,04 till 0,98 procent. Den långa räntan (10 års obligation) föll 0,05 procentenheter från 2,40 till 2,35.

Att den sänkta europaräntan skulle leda till en sänkt styrränta även i Sverige är dock osannolikt. De svenska hushållens relativt höga skuldsättning och att svensk ekonomi inte bromsat in väger tyngre.

Billigare att binda bolånet 1 år

Som en effekt av beskedet och marknadens svar på räntesänkningen kan vi nu se att bolånegivarna följer med och sänker räntan på bundna bolån. Slående är att räntan hos vissa långivare är lägre på 1 års bindningstid jämfört med den rörliga räntan.

Bolåneinstitut 3 mån (rörlig) 1 år
SBAB 2,92% 2,88%
SEB 2,87% 2,88%
Swedbank 2,91% 2,89%
Länsförsäkringar 2,88% 2,89%
Handelsbanken 2,87% 2,88%

 

Mer läsning

ECB sänker räntan (DN 2013-11-07)
ECB cuts interest rates to record low (BBC News, 2013-11-07)