Sänkning av reporäntan och bolåneräntan

Igår, torsdag 6:e september, meddelade Riskbanken att man sänker styrräntan – reporäntan med 25 punkter (0,25%). I regel brukar en sänkt styrränta innebära sänkt ränta på lån som t.ex. bolån. Men hur föll det ut denna gång?

Idag fredag har många banker uppdaterat sina listpriser på bolån. En del banker svarade direkt upp på Riksbankens sänkning med 25 punkter och följde med ned genom att sänka bolåneräntorna. Snabbt ut var Handelsbanken och SBAB som sänkte sin rörliga 3-månadersränta till 3,55 resp. 3,56%. För SBAB innebar det en sänkning på 21 punkter från tidigare 3,77%.

Länsförsäkringar Bank följer efter

Även Länsförsäkringar Bank har meddelat att man sänker räntan på samtliga bindningstider. Swedbank har meddelat att man sänker räntan först på måndag 10/9 och då med 20 punkter. Att vänta med en räntesänkning är något som är ett återkommande mönster för storbankerna. Även Nordea och SEB har aviserat en sänkning. Att vänta med att sänka räntan innebär större marginaler/vinster för banken i några dagar.