Hushåll med stora bolån amorterar mindre

Igår kom Swedbank ut med en rapport gjord inom Institutet för Privatekonomi. Rapporten visar att tre av fyra hushåll amorterar på sina bolån. Däremot finns en tydlig bild om att de med absolut störst bolån amorterar i mindre grad än övriga.

Ett vanligt råd när räntorna sjunker är att man ska använda den ökade marginalen till att amortera på sina bolån alt. lägga undan till då räntorna vänder upp igen. I rapporten ”Hur amorterar och sparar svenskarna 2012?” visar det sig att personer med högre marginal och löner inte amorterar i någon större utsträckning än övriga bolånetagare.

Sparande vanligare i hushåll med bolån

Rapport och amortering från Swedbank

Rapporten visar också att sparande är mycket vanligare i hushåll som har bolån än de utan. 80% av de med bolån uppger att de har ett regelbundet sparande emedan endast 57% av de utan bolån lägger undan pengar på ett sparkonto. Tre av tio hushåll i Sverige uppger att de inte sparar nånting alls. Av de som sparar uppger 70% att syftet är att klara av något oförutsett. 44% uppger att de sparar till pensionen och ca 40% sparar till resor eller större inköp.

Amortering på bolånet är ett sätt att spara på

En del som valt att inte amortera har som argument att man vill ha pengarna tillgängliga. Amortering är i sig en sorts sparande och så länge marknadsvärdet på bostaden ligger kvar på nuvarande nivå eller högre kan man använda den reserven genom att ta ut mer bolån då något oförutsett händer. Dessutom är räntekostnaden på bolånet i regel högre än den avkastning man får på ett vanligt sparkonto. Det gör att man i jämförelsen mellan vad som är ekonomiskt bäst mellan sparkonto och amortering kan ge fördelar till amorteringsalternativet.

Hur mycket sparar du? Hur mycket amorterar du?