Peer-to-peer lån stramas upp 2015

Att låna pengar från en annan privatperson har tagit ett stort kliv in på svenska lånemarknaden via Internet. Företagen som förmedlar denna typ av peer-to-peer lån har hittills inte stått under Finansinspektionens tillsyn. Från och med 2015 blir det ändring på det området.

Du kanske har lånat pengar av en kompis vid nåt tillfälle. Den typen av lån kan kallas för peer-to-peer där en privatperson lånar pengar av en annan privatperson.  Idag kan man låna pengar från privatpersoner direkt över Internet vid nättjänster som Trustbuddy eller Moneybuddy.

peer-to-peer

På den här typen av plattformar ansluter sig både den som vill låna ut pengar och den som behöver låna pengar. För den som lånar pengar är det relativt dyra lån där den effektiva årsräntan kan vara en bit över 100%, att jämför med ett vanligt privatlån som man idag kan få för kring 4-5% i ränta.

Den som lånar ut pengar kan tjäna pengar och det utlovas avkastningsräntor på lite drygt 10%, något som kan verka lockande med dagens låga sparräntor hos banken. Men det är förenat med risk och villkoren skiljer sig mycket från ett traditionellt sparkonto. Den största risken är att pengarna aldrig kommer tillbaka. Det finns ingen insättningsgaranti på utlånade pengar.

Tillståndskrav från och med 2015

Hittills har det inte funnits någon tillsyn av bolagen som förmedlar peer-to-peer lån. I praktiken har detta inneburit att marknaden varit helt öppen gällande kreditprövningar, något som är ett viktigt finansiellt skydd för både låntagaren och långivaren.

Från och med 1 januari måste bolag som Trustbuddy inneha ett tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om Trustbuddy.