Ökning av snabblån i ärenden hos Kronofogden

Kronofogden publicerade idag en rapport som visar på en ökning av antalet ärenden rörande snabblån, med hela 62% jämfört med 2011. Jan Åkerlund på Kronofogden säger att det behövs ökad kunskap kring snabblån och att konsekvenserna av obetalda lån måste få ökad uppmärksamhet.

Under 2012 kom det in 54 000 ärenden rörande snabblån till Kronofogden. Av dessa ärenden är det 1/5-del som gäller ungdomar. Andelen är närmast oförändrad sen 2009 och toppade på 40% första året man följde dessa ärenden (år 2006).

Ökning av snabblån
Källa: Rapport snabblån 2012, Kronofogden.se

Mer än hälften av alla snabblån som hamnar hos Kronofogden är tagna av personer mellan 26-45 år.