Spring Finance

OBS! Spring Finance finns inte längre och springfinance.se  leder direkt till Bluesteps hemsida.

Spring Finance är ett varumärke tillhörande BlueStep Finans AB och genom det erbjuds privatlån på mellan 10 000 – 300 000 kr. Som exempel på vad du kan låna till nämner Spring Finans på sin hemsida bil, semester, renovering och möbler.

Ansökan om lån kan göras direkt via hemsidan eller via telefon. Om man har andra lån och syftet med att låna från Spring Finance är att slå ihop småkrediter kan man ange det vid låneansökan.

Ränta hos Spring Finans

Räntan på lån från Spring Finance sätts individuellt och kan nå ner till 4,95% (enl. uppgifter 6/2 2014). I räkneexemplen på sidan används dock en högre ränta, vilket kanske mer avspeglar den faktiska räntan de flesta låntagare får.

Att ansöka om lån tillsammans med någon annan utgör ofta en räntesänkande faktor.

Villkor för att låna från Spring Finance

För att få låna pengar måste du uppfylla ett antal villkor.

  • månadsinkomst på minst 14 000 kr före skatt
  • folkbokförd i Sverige i minst 12 månader
  • ha en egen adress (ej c/o eller box)
  • återbetalning på mellan 1 – 12 år