Spring Finance

Spring Finance är ett varumärke tillhörande BlueStep Finans AB. Genom Spring Finance erbjuds privatlån utan säkerhet på mellan 10 000 – 300 000 kr. Som exempel på vad man kan låna till nämns bil, semester, renovering och möbler. Återbetalning kan läggas upp på 1 – 12 år.

Länk till Spring Finance hemsida

Ansökan om lån kan göras direkt via hemsidan eller via telefon. Om man har andra lån och syftet med att låna från Spring Finance är att slå ihop småkrediter kan man ange det vid låneansökan.

Räntan på lån från Spring Finance sätts individuellt och kan nå ner till 4,95% (enl. uppgifter 6/2 2014). I räkneexemplen på sidan används dock en högre ränta, vilket kanske mer avspeglar den faktiska räntan de flesta låntagare får. Att ansöka om lån tillsammans med någon annan utgör ofta en räntesänkande faktor.

Villkor för att låna från Spring Finance

För att få låna pengar från Spring Finance måste du uppfylla ett antal villkor.

  • månadsinkomst på minst 14 000 kr före skatt
  • folkbokförd i Sverige i minst 12 månader
  • ha en egen adress (ej c/o eller box)