Tjej med hatt blåser på en snurra

Lånen ökar men tillgångarna än mer

SEB har färsk statistik på de svenska hushållens ekonomiska status. SEB:s Sparbarometer visar att svenskarna lånar för ca 4-5% mer varje år. Samtidigt ökar svenskarnas tillgångar och det mer.

Sparbarometern är en sammanställning som banken SEB gör med jämna mellanrum. I den senaste rapporten kan vi läsa att de svenska hushållens lån fortsätter att öka. För varje år skuldsätter vi oss med totalbelopp som är 4-5% mer.

Mycket av den ökade lånesumman beror på att bostadspriserna har stigit och vi behöver låna mer för att köpa vårt boende.

Svenskarnas tillgångar: +13,3% under 2013

Under förra året ökade de svenska hushållens tillgångar med hela 13,3% (1 115 miljarder kr). Ökningen beror till större delar av en god börsutveckling och ökade bostadspriser. Bostadens värde räknas som ett tillgångsslag.

Tack vare att tillgångarna ökat så pass mycket har faktiskt svenskarnas skuldkvot minskat.

Vill du läsa mer om SEB:s sparbarometer kan du hitta den på SEBs hemsida.