Vad är topplån?

Topplånet var ett bostadslån som tidigare användes för den allra översta delen av en bostads belåning. Ett bostadslån kunde tidigare delas in i bottenlån och topplån där bottenlånet utgjorde ca 85% av bostadens värde.

Högre ränta på topplånet

vad-ar-topplanEtt topplån var förenat med högre risk i händelse av att bostadsmarknaden skulle falla. Det var därför ett lån utan säkerhet och därmed i regel ett dyrare lån och med högre krav på snabb amortering.

Räntan på ett topplån låg högre än på bottenlånet och var alltid en rörlig ränta. Om bolåneräntan var 3% kunde topplånets ränta ligga på 4-5%.

Begreppet topplån används inte längre

Idag används inte termen topplån långre eftersom man maximalt får låna upp till 85% av en villas eller bostadsrätts marknadsvärde. Den som lånar mer pengar för köp av bostad måste göra det med andra typer av lån som t.ex. ett privatlån utan säkerhet.

Mer om topplån