Betalningsföreläggande

En kreditgivare kan skicka in en ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande, om en låntagare inte betalar en förfallen skuld. Ett beviljat föreläggande leder till en betalningsanmärkning.