Folkia byter namn till Monetti

Det har under en längre tid pågått en juridisk process mot det norska lånebolaget Folkefinans AS och deras varumärke Folkia. Det är försäkringsbolaget Folksam som anmält företaget för varumärkesintrång då namnet ligger för nära Folksams namn. Den 8:e april kom domen från Svea hovrätt som avgjorde ärendet till Folksams fördel. Folkia tvingas då byta namn på sina produkter som börjar med ”Folk”, vilket påverkar inarbetade namn som Folkia, Folklånet och Folkonomi.

Folksam uppger att man länge har fått dras med negativa associationer från snabblåneföretaget Folkias snarlika namn. Snabblånebranschen är starkt ifrågasatt och Folksam vill inte riskera att deras namn ska kopplas ihop med sms-lån och snabblån.

Redan då Folkia etablerade sig på svenska marknaden 2006 reagerade Folksam på likheterna i namnen. Det var dock först 2011 som man gjorde en anmälan och ville få namnen prövade av domstol. Fyra år senare har nu domen fallit och Folkia tvingas backa och byta namn. Som en del av beslutsunderlaget finns en marknadsundersökning som Folksam låtit genomföra. Den visade på att över hälften av svenskarna kommer att tänka på försäkringar när de hör namnet Folkia.

Folkia byter namn till Monetti

Nu har namnbytena genomförts och Folkia har bytt namn till Monetti. Lånen som erbjuds är fortfarande detsamma och på hemsidan har man bara helt enkelt bytt ut namnet. Den nya webbadressen är www.monetti.se