Avanza Bank börjar erbjuda bolån

Avanza är banken som av många ses som en uppstickare. Genom att erbjuda gratis fonder (Avanza Zero), transparens och flexibla konton har man lockat över många sparare från storbankerna. Nu ger sig banken in även på bolånemarknaden.

Avanza har tre år i rad hamnat i topp med Sveriges nöjdaste sparare. Många har flyttat över sina sparpengar, pensionsavsättningar och kunderna sköter sina affärer själva direkt över Internet.

Bolån med ränta 1,99% – men inte för alla

Nu vill Avanza Bank ge sig in på bolånemarknaden och börjar från och med idag 14 november erbjuda bolån till ett urval av sina kunder. För att få låna måste man vara en s.k. Private Banking kund med minst 3 miljoner kronor i sparkapital.

Räntan på bolånet är långt under konkurrenternas och sätts med en enkel modell baserad på reporäntan plus 0,99 procentenheter. Lånet är ett rörligt 3-månaders bostadslån och räntan skulle idag ligga på 1,99%.

En del i villkoren är att lånet inte får överstiga 50% av bostadens värde och får endast vara på mellan 1 – 10 miljoner kr. Normalt kan man låna upp till 85% av marknadsvärdet.

”Vårt nya bolån är anpassat till de kunder som inte behöver låna så mycket. Genom att vända oss till denna mindre grupp bolånare kan vi ta fram ett bättre, billigare och tydligare bolån, prutat och klart. Förhoppningsvis kan vårt bolån vara första steget till att öppna den stela bolånemarknaden för nya idéer och lägre priser” , säger Martin Tivéus, vd på Avanza Bank.

Friare villkor kring amortering och högre belåning

Bolånekunderna ska kunna minska och öka bolånet på egen hand utan att behöva lägga om lånet. Inom det beviljade låneutrymmet kan man ta ut och sätta in pengar fritt. Har man pengar över kan man amortera lite extra. Behöver man låna pengar och har utrymme kvar kan man enkelt ta ut pengar.

avanza-press131114Läs pressmeddelandet här
http://news.cision.com/se/avanza-bank/r/avanza-lanserar-bolan-till-1-99—ranta-upp-till-50—av-bostadens-varde,c9497142