Ändring av redovisat listpris på bolåneräntor att vänta

Finansinspektionen har lagt ett förslag om att banker måste börja redovisa de faktiska räntor som deras kunder betalar på sina bolån. Idag redovisas endast ett listpris på bankernas hemsidor. Många har förhandlat till sig en lägre ränta (ränterabatt) och nu ställer FI krav på att snittpriset också ska redovisas för alla.

hustakVilken ränta betalar du på ditt bolån? Den bolåneränta som banken listar på sin hemsida behöver inte vara det pris som kunderna betalar. Många har fått upp ögonen för att man kan förhandla med sin bank och få en lägre ränta på bolånet, en s.k. ränterabatt.

Nu ställer Finansinspektionen krav om att bankerna även ska lista en snittränta på sina hemsidor. Det skulle göra det tydligare att det finns utrymme för förhandling även om räntan sätts individuellt baserat på flera olika faktorer.

I ett pressmeddelande skriver Finansinspektionen att ”En sådan genomsnittlig faktisk ränta ska presenteras och uppdateras regelbundet för varje räntebindningstid. Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser”.

I förslaget ingår också större krav på att bankerna ska vara tydliga med att visa på vilka faktorer som ligger bakom den bolåneränta som kunden erbjuds. Det gör att kunden får en tydligare bild om vilka delar i sin ekonomi som kan stärkas för att få ännu lägre ränta.

Förslaget har gått ut på remiss och om det godkänns kan det komma att börja gälla från och med 1 mars 2015.

Läs FI:s pressmeddelande här:
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bankerna-tvingas-bli-oppnare-om-bolanerantorna/