Seniorlån – lån till äldre med bostad

Många äldre människor kan ha svårt att få låna pengar. En anledning kan vara att långivare bedömer kreditrisken vara för stor då inkomsten är för låg. En möjlighet, för de som äger en bostad är då att ta ett s.k. seniorlån.

Ett seniorlån är ett lån avsett för äldre personer (+58 år) som äger en bostad (villa, bostadsrätt eller fritidshus) med låg belåning. Seniorlånet kan endast tecknas med en bostad som säkerhet. Många använder seniorlånet som ett sätt att dryga ut kassan, frigöra kapital, utan att behöva flytta från sin bostad.

Obelånat värde i bostaden

För att få låna måste bostaden vara obelånad eller lågt belånad. Om bostaden är väldigt lågt belånad kan vissa långivare dessutom räkna in räntekostnaden i lånet (lån med skulduppräkning), vilket medför att du inte behöver ta från din månadsinkomst för att betala ränta.

Seniorlånen kan vara väldigt olika uppbyggd hos olika långivare. Många lån kan vara ganska komplext uppbyggda. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren noga och se till att jämför villkor hos olika banker.

Tre olika kategorier av seniorlån

Seniorlånen kan delas in i tre principiellt olika kategorier av lån.

Lån med skulduppräkning

Det här är den vanligaste formen av seniorlån där du får månatliga utbetalningar. Låntagaren behöver inte betala ränta på lånet från sin månadsinkomst. Istället räknas skulden upp med räntebeloppet under hela lånets löptid. Lånet är uppdelat i två delar; en för de månatliga utbetalningarna till dig och en för räntebetalningar.

Precis som vid andra lån är räntekostnaden avdragsgill i deklarationen, trots att du inte betalar räntan med din inkomst.

Banker som erbjuder skulduppräkningslån

 

Lån med ränteuppräkning

Ett lån med ränteuppräkning ger dig en enda stor utbetalning. Inte heller här betalar man löpande ränteutgifter. Räntan läggs på hög och betalas först när bostaden säljs. I detta upplägg får man inte göra avdrag för ränteutgifter i deklarationen.

Lånet vänder sig till dig som har ägt och avbetalat din bostad under många många år. Istället för att sälja bostaden för att frigöra stora summor pengar kan man belåna den. Lånet och räntekostnaden betalas först då huset säljs av dig eller av dödsboet.

Banker som erbjuder ränteuppräkningslån

Lån med försäkringslösning

Den tredje formen av seniorlån är en försäkringslösning. Den är något mer komplext uppbyggd. Bostaden belånas hos ett bolåneinstitut. Pengarna sätts in i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Från försäkringen betalas det månadsvis ut pengar till dig.

Med pengarna du får ut från försäkringen betalar du själv räntekostnader, vilket gör att de blir avdragsgilla i din deklaration. Det kapital som ligger kvar i försäkringen förräntas och ger dig avkastning under lånets löptid. Räntan varierar men ligger idag kring 6%. Avkastningen blir tillgänglig först när lånet förfallit.

En försäkringslösning i denna form är förenad med avgifter. Ofta med både en fast och en rörlig förvaltningsavgift samt avkastningsskatt.

Bolag som erbjuder försäkringslån

Vad händer när seniorlånet löper ut?

Det här är punkten som det är viktigt att du tar reda på. Olika långivare har olika villkor och i värsta fall kan det hända att du tvingas flytta från din bostad för att kunna lösa lånet. Det är inte alla långivare som beviljar förnyelser och då tvingas man börja betala av på lånet, vilket många pensionärer inte har utrymme för i sin ekonomi.

Mer läsning om seniorlån

Jämför seniorlån hos Konsumenternas.se
http://bankforsakring.konsumenternas.se/Lana–Betala/Seniorlan/Om-seniorlan/Jamfor-seniorlan/

Henry & Barbro tycker att seniorlånet ger de möjlighet att leva lite bättre
http://www.veteranen.se/ekonomi/seniorlanet-hjalper-oss-leva-lite-battre/

Seniorlån – guldkant eller skuldfälla (SvD, 2012)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/seniorlan-guldkant-eller-skuldfalla_7215607.svd